Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.
PhD-emne: Forskerens egen utvikling

PhD-emne: Forskerens egen utvikling

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap tilbyr våren 2022 PhD-emnet Forskerens egen utvikling.

Bærekraft i skolen mangler system

Bærekraft i skolen mangler system

Det blir ikke noe av hvis ikke læreren er ekstra interessert. Mangelen på et system gjør at videregående skoler ikke klarer å lære elevene om en bærekraftig utvikling.

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

Lærerutdanningene ved Realtek og søsteruniversitetet Czech University of Life Sciences Prague har signert en ny partnerskapsavtale.

 

– Involver elevene dine, respekter dem og vis omsorg!

– Involver elevene dine, respekter dem og vis omsorg!

Les hva lærerstudentene ved NMBU fikk høre nylig, da samisk utdanningshistorie og elevrådsbesøk fra prisvinnende Kuben videregående skole sto på planen.

Om instituttet

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr studietilbudene praktisk-pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk, lektorutdanning i realfag, samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter. ILU har stort fokus på utdanning for bærekraftig utvikling, noe som er fremtrendende både innen forskningen og undervisningen.

Utdanning for bærekraftig utvikling

UH-pedagogikk

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier