Interne prosjekter
Veiledningskompetanse

Utvikling av lærerutdannernes veiledningskompetanse

Prosjektet er basert på aksjonsforskning.

Utvikling av lærerutdannernes veiledningskompetanse

Målet med prosjektet er å utvikle en strategi for en forsknings­basert utvikling av lærerutdanning gjennom fokus på lærerutdannerenes veiledningskompetanse. Start og avslutning for prosjektet: 2006-2011.

Koordinator: Universitetslektor Sigrid Gjøtterud

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:40