Læring og lærerutdanning

Seksjon for Læring og Lærerutdanning

Undervisning
Universitetsskoleprosjektet på studietur til Globala Gymnasiet i Stockholm

Universitetsskoleprosjektet på studietur til Globala Gymnasiet i Stockholm

Utdanning for bærekraftig utvikling på agendaen: Representantar frå Universitetsskoleprosjektet på tur til Stockholm for å besøke Globala Gymnasiet.

Samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling mellom NMBU og videregående skoler

Samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling mellom NMBU og videregående skoler

Videregående skoler i Akershus satser på utdanning for bærekraftig utvikling i samarbeid med NMBU. Høsten 2017 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

 

Lektorstudenter fra NMBU møter lektorstudenter fra UiO

Lektorstudenter fra NMBU møter lektorstudenter fra UiO

Lektorstudenter ved UiO og NMBU hadde tidligere denne måneden et seminar her på NMBU der et av målene var å skape en felles lektoridentitet blant studentene.

REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

Lektor ved Oslo Handelsgymnasium Morten Munthe er ph.d.-student ved Seksjon for læring og lærerutdanning – REALTEK der han forsker på elever som tar R1 og R2 ved å lære programmeringsspråket Python.

Om seksjonen

Seksjon for læring og lærereutdanning (SLL) ved Fakultet for realfag og teknologi har ansvar for undervisning innen praktisk-pedagogisk utdanning i realfag/naturbruk på heltid og deltid, lektorutdanning i realfag (LUR), samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi ved SLL har stort fokus på bærekraftig utvikling noe som er fremtrendende både innen forskning og undervisning.

Utdanning for bærekraftig utvikling

 

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier