Læring og lærerutdanning

Seksjon for Læring og Lærerutdanning

Undervisning
mortenmunthe

REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

Lektor ved Oslo Handelsgymnasium Morten Munthe er ph.d.-student ved Seksjon for læring og lærerutdanning – REALTEK der han forsker på elever som tar R1 og R2 ved å lære programmeringsspråket Python.

UtVite-Modellen

UtVite-Modellen

Utvite-programmet har nå publisert en håndbok om UtVite-modellen - Et utviklingsvertøy for redesign av vitensenter-utstillinger. Boken er open access og således tilgjengelig for alle.

Svømmende hund

Er det lurt å bare svømme etter?

I en kronikk i Forskerforum skriver Førsteamanuensis Gudrun Jonsdottir om lærerstudenter og lærerutdanningen sin rolle i utdanningen av disse studentene.  Gudrun sitt forskningfelt omfatter kritisk pedagogikk, med vekt på demokratiske og bærekraftige utfordringer, knyttet til elevers sosiale- og etniske bakgrunn og kjønn i norske klasserom.

Ingrid Eikeland er koordinator for universitetsskolesamarbeidet.

Lærerutdanningen ved NMBU etablerer universitetsskolesamarbeid med fire videregående skoler i Akershus-området

RealTek inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune (AFK) som blandt annet omfattet et nytt universitetsskoleprosjekt. Ingrid Eikeland er nå tilsatt som koordinator for dette prosjektet og vil fungere som bindeledd mellom NMBU, AFK og de involverte skolene.

Om seksjonen

Seksjon for læring og lærereutdanning (SLL) ved Fakultet for realfag og teknologi har ansvar for undervisning innen praktisk-pedagogisk utdanning i realfag/naturbruk på heltid og deltid, lektorutdanning i realfag (LUR), samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi ved SLL har stort fokus på bærekraftig utvikling noe som er fremtrendende både innen forskning og undervisning.

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier