Realfag

Kunnskap innen realfag blir stadig viktigere for samfunnsutviklingen i takt med digitalisering og teknologiske nyvinninger. Samtidig er det viktig at denne kunnskapen ikke isoleres til teknologi alene, men også inkluderer hvordan og hvorfor vi bruker teknologi.

Derfor satser vi på å videreutvikle kompetansebygging innen innovasjon og problemløsing i et menneske-, miljø- og bærekraftperspektiv.

Seksjonen tilbyr følgende studieprogrammer:

Forskning ved instituttet
Vi forsker innen energifysikk, miljøfysikk og datavitenskap, biofysikk og datavitenskap, samt bioraffinering i samarbeid med maskin. Dette kan igjen utdypes til:

 • solkraft og solvarme
 • kraftsystemer
 • saltsmeltefysikk
 • biodrivstoff
 • feltstasjon for bioklimatiske studier
 • hyperspektral bildeanalyse
 • fremtidens digitale kraftsystemer
 • nevral simulasjonsteknologi
 • nevrofysikk
 • dyp læring 
 • maskinlæring i medisinsk diagnostikk, reaktor og katalyse

Klikk her for å lese mer om Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU.

Published 12. mai 2017 - 14:06 - Updated 20. oktober 2020 - 10:34