Maskinteknikk og teknologiledelse

Maskinfagene består i design og dimensjonering av komponenter og systemer slik at bruksområde og levetid blir mest mulig egnet for oppgaven som skal løses. I studiet vil studentene tilegne seg metoder for håndberegning og datasimulering, samt nødvendige kunnskaper om produksjonsteknikker og materialutnyttelse.

Prosessteknikk er den mest allsidige av industrigreinene i Norge, og omfatter i dag alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer. I prosessteknikk lærer du om prosessveien fra råvare til ferdig produkt, hvordan teknisk utstyr bygges opp og fungerer, og hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og optimeres med hensyn til kvalitet, økonomi og miljø.

Produktutvikling er prosessen som gjør at nye produkter og tjenester utvikles systematisk. I dette fagområdet lærer du hvordan innovasjon og dets metoder benyttes for å sikre at ideen utvikler seg til den best egnede versjonen. Du vil blant annetfå innsikt i bærekraftshensyn, funksjonsalyse, innhenting av tilbakemeldinger, konseptualisering og sikkerhetskrav.

Robotikk er lære om design, konstruksjon og benyttelse av roboter. Studiet har fokus på applikasjonsområder innenfor landbruk og matproduksjon, samt styringssystemer og intelligensen som implementeres i robotene.

Industriell økonomi er et fagfelt som kombinerer teknologi, økonomi og administrasjon. I studiet lærer du metoder og verktøy for å kunne foreta gjennomtenkte strategisk og operasjonelle beslutninger i virksomheter. Som student vil du eksempelvis kunne lære praktisk prosjektstyring, driftsledelse og kvalitetsstyring.


Published 17. november 2020 - 10:42 - Updated 22. mars 2021 - 13:17