Datavitenskap

Vi har et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse praktiske utfordringer innen en rekke anvendelser. Datavitenskap-miljøet ved NMBU har en kjerne av dedikerte datavitere og tilgang til store ressurser i engasjerte professorer, forskere og teknikere innen ulike spesialiseringer.

Studier i datavitenskap

Studiene ved seksjon for datavitenskap gir studentene våre verktøyene for å finne mønstre i enorme datamengder, og kunnskapen til forstå og utnytte dem.
En utdanning ved NMBU betyr også en garanti for at studentene lærer hvordan de skal se fagene i et miljø- og bærekraftperspektiv.

Published 20. juni 2019 - 9:16 - Updated 20. oktober 2020 - 10:29