Institutt for matematikk

Fakultet for realfag og teknologi tilbyr studier i anvendt matematikk. Fakultetet er også ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Instituttet tilbyr masteroppgaver i studieprogrammene:

Vi forsker på anvendt og beregningsorientert matematikk. Anvendelsesområdene er innenfor systembiologi, fysikk, ingeniørfag og datanalyse. Forskningsaktivitetene foregår på tvers av organisatoriske inndelinger.  

Published 7. April 2017 - 11:55 - Updated 30. oktober 2020 - 15:13