Matematikk

Institutt for matematikk er ansvarlig for undervisning i matematikk-emner. Instituttet som ikke har et eget studieprogram betjener alle studieprogrammene ved Realtek med matematisk kompetanse, særlig på undervisningssiden.

Vi forsker på anvendt og beregningsorientert matematikk. Anvendelsesområdene er innenfor systembiologi, fysikk, ingeniørfag og datanalyse. Forskningsaktivitetene foregår på tvers av organisatoriske inndelinger.  

 

Published 7. April 2017 - 11:55 - Updated 15. januar 2021 - 9:44