Videreutdanning i naturbruk

Våre tilbud er:

Faglig fordypning i naturbruk: Studiet retter seg mot yrkesfaglærere i naturbruk og instruktører og faglig ledere i bedriftsopplæring innen naturbruk. I dette studiet vil deltakerne få mulighet til å videreutvikle faglig og didaktisk kompetanse og undervisningsvirksomhet, i tråd med et naturbruk i rask endring. Studiet vil bygge på deltakernes eget behov for kompetanseutvikling, og vi ønsker å styrke samarbeidet mellom skole og næring. Det vil være positivt med samarbeid mellom yrkesfaglærer/yrkesfaglærere ved en skole og faglige ledere i bedriftsopplæring som læreren/lærerne samarbeider med. For mer informasjon om faglig fordybning, trykk her

 Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag: Med fagfornyelsen og nye læreplaner følger nye muligheter til tverrfaglig undervisning. Vi tilbyr et videreutdanningskurs der vi ønsker å gjøre deltakerne mer rustet til å utnytte handlingsrommet de nye læreplanene gir for tverrfaglig arbeid i naturbruk og naturfag, noe som kan bidra til dybdelæring og økt yrkesretting av naturfag for naturbruk. Studiet retter seg mot yrkesfaglærere i naturbruk og lærere i naturfag, og vil være spesielt interessant for lærere med en kombinert bakgrunn innen naturbruk og naturfag, gjerne i samarbeid med en eller flere yrkesfaglærere ved samme skole. For mer informasjon om tverrfaglighet i naturbruk og naturfag, trykk her

Yrkesfaglærere som underviser i programfag i naturbruk kan søke på utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning om støtte til å ta videreutdanning. Dette gjelder også lærere som underviser i noe i naturbruk og mer i andre allmennfag, for eksempel naturfag eller biologi.  

For mer informasjon om vikar- og stipendordning og søknadsskjema, gå til Udir

Naturbruk

Foto
Martine Liland

 

Published 5. januar 2021 - 10:07 - Updated 29. mars 2021 - 11:01