PPU naturbruk

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på Ås bygger på kjernen i didaktikk/undervisningslære i realfag og yrkesfag: Å planlegge, gjennomføre og deretter vurdere undervisning. Samme prinsipp brukes for enkelttimer, for perioder av undervisning, for hvert semester og for hele studieåret. Studiet består av seks ukesamlinger i didaktikk, seks samlinger i pedagogikk og 60 dagers praksis, enten som ettårig heltidsstudium eller deltidsstudium over to år. I første semester i didaktikk tilegnes den didaktiske relasjonsmodellen som planleggingsverktøy. Semesteret har tre forberedelsesuker før praksisperioden og en samling for å evaluere og reflektere over praksis i etterkant. Andre semester har tilsvarende oppbygging, men orienteres omkring fag og/eller yrkesdidaktisk fordypning.

Fordypning i yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk i naturbruk
PPU på Ås er alene i Norge om fordypning i yrkesdidaktikk i naturbruk. Fra 2021 har PPU på Ås også fordypning i yrkespedagogikk i naturbruk. Derfor kommer studenter fra hele landet til studiet. Fordypningen i naturbruk er praktisk orientert og profesjonsrettet. Målet er at lærerstudentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å kunne motivere elever til å ville lære om naturbruk og til å bli kompetente utøvere i naturbruk i arbeid og fritid.

Naturbruk

Foto
Martine Liland

Published 5. januar 2021 - 14:43 - Updated 29. mars 2021 - 11:01