Naturbruk

Lærerutdanninga ved NMBU har lang erfaring med å utdanne yrkesfaglærere til naturbruksskoler.

 Lærerutdanninga tilbyr naturbruk på PPU, lektorutdanning, etterutdanning (gjennom Dekomp-yrkesfag ordninga) og videreutdanning. Du kan også kombinere naturbruk med realfagsutdanning. Bruk menyknappene i grønt for å lese mer.

Himmel gjenspeilet i havet

Foto
Elisabeth Iversen

Published 7. desember 2020 - 13:52 - Updated 25. mai 2021 - 9:02