Forskningsutvalget

FU-leder: Professor Harsha Ratnaweera
Sekretær: Rådgiver Berit Lindstad

Medlemmer i forskningsutvalget våren 2017:

Navn:
Seksjon:
Harsha Ratnaweera
Vara: Arve Heistad
Bygg og miljøteknikk
John Wyller
Vara: Bjørn Fredrik Nielsen
Anvendte matematiske fag
Espen Olsen Realfag
Nils Bjugstad
Vara: Johan Andersen
Maskin, prosess og produktutvikling
Knut Omholt Læring og lærerutdanning
Elisabeth Iversen
Vara: Eivind Seim
Stipendiat
Ida Nordengen Berntzen
Vara: Trine Ellingsen
Student
Magnus Langeteig
Vara: Svein Gjerdaker
Student
Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 9. February 2017 - 13:08