Forskningsutvalget

Medlemmer i forskningsutvalget:

Navn:
Institutt:
Nils Bjugstad (FU-leder) Maskinteknikk og teknologiledelse
Zakhar Maletskyi Bygg- og miljøteknologi
Susanne Solem
Geir Bogfjellmo (vara)
Matematikk

Ingunn Burud
Jorge Mario Marchetti (vara)

Fysikk
Ola Øvstedal
Ivar Maalen-Johansen (vara)
Geomatikk
Knut Omholt
Edvin Østergaard/Margrethe Naalsund (vara)
Lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Kristian Hovde Liland Datavitenskap

Johanne Solheim
Eirik Almklov Magnussen (vara)

Stipendiat
Ida Lunde Naalsund
Solveig Pettersen (vara)
Student
Nora Helgeland
Kjersti Rustad Kvisberg (vara)
Student

 

FU årshjul:

Tidspunkt

Saker

Saksgang etter FU

Januar

·         Behandle årlig evaluering av PhD-program science and technology

Godkjenning av dekan, før til NMBU innen 1. februar

Mars

·         Behandle og innstille søknader om fakultetets rekrutteringsstillinger

Dekan beslutter, evt i samråd med SL-møtet

Mai/juni

·        

 

November/desember

·         Behandle søknader til NMBU avansert vitenskapelig utstyr og status som NMBUs strategisk forskningsinfrastruktur

·         Foreslå eventuelle justeringer i kriterier og saksgang for rekrutteringsstillinger påfølgende år

- Godkjenning av dekan, før til NMBU innen frist 15 desember

 

Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 12. April 2021 - 12:05