Forskningsutvalget

FU-leder: Professor Nils Bjugstad 
Sekretær: Seniorrådgiver Berit Lindstad

Medlemmer i forskningsutvalget vår 2019:

Navn:
Seksjon:
Nils Bjugstad (FU-leder)
Johan Andersen (vara, MPP)
Maskin, prosess og produktutvikling
Arve Heistad Bygg og miljøteknikk
Kristian Hovde Liland
Bjørn Fredrik Nielsen (vara)
Anvendte matematiske fag
Ingunn Burud Realfag
Ola Øvstedal
Ivar Maalen-Johansen (vara)
Geomatikk
Gerd Johansen
Edvin Østergaard (vara)
Læring og lærerutdanning
Aurora Rosvoll Grøndahl
Maren Anna Brandsrud (vara)
Stipendiat
Tina Sørvik
Marie Johansen Bakke (vara)
Student
Erik Sand
Espen Sønneland (vara)
Student
Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 22. mars 2019 - 10:29