Forskningsutvalget

FU-leder: Professor Nils Bjugstad 
Sekretær: Seniorrådgiver Berit Lindstad

Medlemmer i forskningsutvalget høst 2019:

Navn:
Seksjon:
Nils Bjugstad (FU-leder) Maskin, prosess og produktutvikling
Arve Heistad Bygg og miljøteknikk
Ole Løseth Elvetun  
Bjørn Fredrik Nielsen (vara)
Anvendte matematiske fag

Ingunn Burud
Jorge Mario Marchetti (vara)

Realfag
Ola Øvstedal
Ivar Maalen-Johansen (vara)
Geomatikk
Astrid Sinnes
Edvin Østergaard (vara)
Læring og lærerutdanning
Kristian Hovde Liland Datavitenskap
Aurora Rosvoll Grøndahl
Maren Anna Brandsrud (vara)
Stipendiat
Marie Johansen Bakke
Othelie Charlotte Dahl Eliassen (vara)
Student
Marthe Ahlgreen Hansen
Lina Grünbeck (vara)
Student
Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 21. november 2019 - 13:20