Forskningsutvalget

Medlemmer FU REALTEK:

Navn:

Institutt:
Nils Bjugstad (FU-leder) Maskinteknikk og teknologiledelse
Zakhar Maletskyi Bygg- og miljøteknologi
Susanne Solem
Geir Bogfjellmo (vara)
Matematikk

Ingunn Burud
Jorge Mario Marchetti (vara)

Fysikk
Ola Øvstedal
Ivar Maalen-Johansen (vara)
Geomatikk
Knut Omholt
Edvin Østergaard/Margrethe Naalsund (vara)
Lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Kristian Hovde Liland Datavitenskap

Johanne Solheim
Eirik Almklov Magnussen (vara)

Stipendiat
Aina Hustveit
Even Bremnes Stokke (vara)
Student
Amalie Pedersen Brønmo
Silje Elisabeth Oulie Andreassen (vara)
Student

 
Kontaktpersoner FU REALTEK:

Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 16. september 2021 - 9:27