Forskningsutvalget

FU-leder: Professor Nils Bjugstad 
Sekretær: Seniorrådgiver Berit Lindstad

Medlemmer i forskningsutvalget vår 2020:

Navn:
Seksjon:
Nils Bjugstad (FU-leder) Maskin, prosess og produktutvikling
Arve Heistad Bygg og miljøteknikk
Arkadi Ponossov
Bjørn Fredrik Nielsen (vara)
Anvendte matematiske fag

Ingunn Burud
Jorge Mario Marchetti (vara)

Realfag
Ola Øvstedal
Ivar Maalen-Johansen (vara)
Geomatikk
Knut Omholt
Edvin Østergaard/Margrethe Naalsund (vara)
Læring og lærerutdanning
Kristian Hovde Liland Datavitenskap
Aurora Rosvoll Grøndahl
Johanne Solheim (vara)
Stipendiat
Marie Johansen Bakke
Othelie Charlotte Dahl Eliassen (vara)
Student
Marthe Ahlgreen Hansen
Lina Grünbeck (vara)
Student

 

FU årshjul:

Tidspunkt

Saker

Saksgang etter FU

Januar

·         Behandle årlig rapport på PhD-program science and technology

Godkjenning av dekan, før til NMBU innen 1. februar

Mars

·         Behandle og innstille søknader om fakultetets rekrutteringsstillinger

·         2020-tillegg: Foreslå kriterier og saksgang for fakultetets Fremdragende forskning

Dekan beslutter, evt i samråd med SL-møtet

Mai/juni

·         Behandle og innstille søknader Fremdragende forskning

Dekan beslutter, evt i samråd med SL-møtet

November/desember

·         Behandle søknader til NMBU avansert vitenskapelig utstyr og status som NMBUs strategisk forskningsinfrastruktur

·         Foreslå eventuelle justeringer i kriterier og saksgang for rekrutteringsstillinger påfølgende år

- Godkjenning av dekan, før til NMBU innen frist 15 desember

 

Published 9. February 2017 - 12:41 - Updated 30. mars 2020 - 12:37