Fakultetsstyret

Styreleder: Eva Dugstad
Direktør, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 
Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, RealTek
Vara: Professor Achim Kohler, RealTek
Førsteamanuensis Astrid Tonette Sinnes, RealTek
Vara: Førsteamanuensis Solveig Strangstadstuen, RealTek

Stipendiat Maren Anna Brandsrud, RealTek
Vara: Stipendiat Aleksander Hykkerud

Laboratorieleder Andreas Svarstad Flø, RealTek
Vara: Avd.ingeniør Signe Kroken, RealTek
Student: Mari Kjelby 
Vara: Aina Hustveit 
Student Fredrik Forsberg Ellingsen
Vara: Ingen. 
Professor Frode Eika Sandnes (nestleder), HiOA
Dekan Harald Holone, HiØ

Eksterne varamedlemmer:
1. Dekan Unni Hagen, HiØ
2. Førsteamanuensis Helen Kristine French, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
3. Avventer oppnevning 

 

Published 9. February 2017 - 11:22 - Updated 7. oktober 2019 - 9:32