Fakultetsstyret

Esktern styreleder: May Britt Myhr
Leder for utvikling, innovasjon og strategi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS
Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, RealTek
Vara: Professor Achim Kohler, RealTek
Førsteamanuensis Astrid Tonette Sinnes, RealTek
Vara: Førsteamanuensis Solveig Strangstadstuen, RealTek

Stipendiat Torbjørn Mehl, RealTek
Vara: Stipendiat Maren Anna Brandsrud, RealTek

Laboratorieleder Andreas Svarstad Flø, RealTek
Vara: Avd.ingeniør Signe Kroken, RealTek
Student Nina Vold Johansen
Vara: Student Hanna Lunde Steen
Student Magnus Langeteig
Vara: Student Atosa Joudi
Professor Frode Eika Sandnes, HiOA
Direktør Eva Dugstad, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse

Eksterne varamedlemmer:
1. Dekan Harald Holone, HiØ
2. Dekan Unni Hagen, HiØ
3. Førsteamanuensis Helen Kristine French, Fakultet for miljøvitenskap, NMBU

Published 9. February 2017 - 11:22 - Updated 11. september 2017 - 14:50