Fakultetsstyret

Styreleder: Eva Dugstad
Direktør, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 
Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik 
Vara: Professor Achim Kohler
Førsteamanuensis Astrid Tonette Sinnes
Vara: Førsteamanuensis Solveig Strangstadstuen 

Postdoktor Maren Anna Brandsrud
Vara: Stipendiat Runar Helin 

Laboratorieleder Andreas Svarstad Flø
Vara: Avd.ingeniør Signe Kroken
Student: Marthe Ahlgreen Hansen
Vara: Aina Hustveit

Student: Eivind Bækken Toft 
Vara: Simen Walbækken Tangen

Professor Frode Eika Sandnes (nestleder), Fakultet for teknologi, kunst og design, Instiutt for informasjonsteknologi, OsloMet.
Dekan Harald Holone, Avdeling for informasjonsteknologi, HiØ.

Eksterne varamedlemmer:
1. Dekan Unni Hagen, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. 
2. Førsteamanuensis Helen Kristine French, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU. 
3. Avventer oppnevning 

 

Published 9. February 2017 - 11:22 - Updated 29. mars 2021 - 11:03