Fakultetsstyret

FASTE MEDLEMMER

Styreleder: Aina Margrethe Berg
NORCE, Executive Vice President

Harald Holone
Høgskolen i Østfold, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi, Dekan

Morten Dæhlen
UiO, dScience, Senterleder
Gerd Johansen
NMBU, REALTEK, Førsteamanuensis
Arve Heistad
NMBU, REALTEK, Professor
Carl-Martin Nymark
NMBU, REALTEK, seniorrådgiver
Maren Anna Brandsrud (01.08.21-31.07.22)
NMBU, REALTEK, postdoktor 
PERMISJON 01.08.21 - 01.04.22

Marthe Ahlgreen Hansen (01.08.21-31.07.22)
NMBU, REALTEK, student 

Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff (01.01.22-31.12.22)
NMBU, REALTEK, student 

VARA MEDLEMMER

Unni Hagen
Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag, Dekan

Helen Kristine French
NMBU, MINA, Professor

Oliver Tomic
NMBU, REALTEK, førsteamanuensis (1. vara, fast vitenskapelig ansatt) 

Mareile Astrid Wolff
NMBU, REALTEK, førsteamanuensis (2. vara – fast vitienskapelig ansatt)

Signe Kroken
NMBU, REALTEK, senioringeniør (vara teknisk/ administrativ ansatt) 

Runar Helin (01.08.21-31.07.22)
NMBU, REALTEK, stipendiat (vara midlertidig vitenskapelig ansatt) 

 (vara studentrepresentant) 

 

Published 9. February 2017 - 11:22 - Updated 4. januar 2022 - 14:33