Fakultetsstyret

Styreleder: Eva Dugstad
Direktør, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 
Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, Realtek
Vara: Professor Achim Kohler, Realtek
Førsteamanuensis Astrid Tonette Sinnes, Realtek
Vara: Førsteamanuensis Solveig Strangstadstuen, Realtek

Stipendiat Amalie Berg, Realtek
Vara: Runar Helin, Realtek 

Laboratorieleder Andreas Svarstad Flø, Realtek
Vara: Avd.ingeniør Signe Kroken, Realtek
Student: Aina Hustveit, Realtek 
Vara: Ingen. 
Student: Lars Jetmund Svartis Engesæth Realtek. 
Vara: Johannes Voll, Realtek. 
Professor Frode Eika Sandnes (nestleder), Fakultet for teknologi, kunst og design, Instiutt for informasjonsteknologi, OsloMet. 
Dekan Harald Holone, Avdeling for informasjonsteknologi, HiØ

Eksterne varamedlemmer:
1. Dekan Unni Hagen, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. 
2. Førsteamanuensis Helen Kristine French, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
3. Avventer oppnevning 

Published 9. February 2017 - 11:22 - Updated 18. February 2020 - 14:15