Fire studieprogrammer ved REALTEK til topps i årets studiebarometer

Hvert år kan alle studenter i Norge svare på Studiebarometeret, en undersøkelse fra NOKUT hvor de gir karakterer på sine respektive studieprogrammer. Ved NMBU fikk fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) hele fire studieprogrammer rangert høyest innen sine fagområder.

Vinnerprogrammene var:

Bildet over viser studenter og forelesere i datavitenskap på en forelesning i anvendt maskinlæring ved NMBU. Foran er fire representanter fra linjeforeningen Datasci NMBU. 

Engasjerte undervisere og forskning av høy kvalitet

Anne Cathrine Gjærde, dekan ved REALTEK, er glad for studentenes tilbakemeldinger gjennom studiebarometeret.

- At studentene våre trives er blant annet et utslag av at vi har svært engasjerte underviserne og fagmiljøer med forskning på høyt internasjonalt nivå. Dette gir optimale forhold for at studentene våre kan utvikle seg, sier Gjærde.

Fakultetet har som mål å utdanne studenter som er ekstra attraktive på arbeidsmarkedet, med sterk kompetanse på innovasjon og samspillet mellom natur, teknologi og mennesker. 

- I tillegg er studentene våre motiverte, dyktige og opptatt av å utgjøre en forskjell. NMBU tilbyr alle studenter en trygghet og kompetanse som handler om bærekraft, det er en av grunnene til at stadig flere velger å studere hos oss, sier Gjærde. Hun lover at fakultetet skal fortsette å bygge videre på årets gode resultater.

-Resultatene fra Studiebarometeret er til stor inspirasjon i det videre arbeidet med studieprogrammene våre. Vi skal bygge videre på det vi er gode til, og gripe fatt i de områdene hvor vi kan gjøre det bedre. Som fakultet kan vi knapt forestille oss noe bedre enn at studentene våre trives og har utbytte av studiet, sier dekanen.

 Les mer om livet som student på REALTEK

Published 19. February 2020 - 15:04 - Updated 4. januar 2022 - 14:59