Ti år med tverrfaglig samarbeid om GIS-kurs på NMBU

  • F.v. Gunnar Tenge, Institutt for eiendom og jus, LANDSAM, Terje Gobakken, Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap, MINA, Håvard Tveite, Seksjon for geomatikk, REALTEK.

    F.v. Gunnar Tenge, Institutt for eiendom og jus (LANDSAM), Terje Gobakken, Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap (MINA), Håvard Tveite, Seksjon for geomatikk (REALTEK(.

    Foto
    NMBU

Kompetanse på kart og geografisk informasjon (GIS) er etterspurt i arbeidsmarkedet, og inngår i mange av studieprogrammene ved NMBU. Det er nå 10 år siden tre institutter startet samarbeid om et innføringskurs i GIS for hele universitetet.

Ti år med tverrfaglig samarbeid om GIS-kurs på NMBU

- GIS-kompetanse er stadig mer aktuelt, og nevnes i stillingsannonser både for landskapsarkitekter, naturforvaltere, planleggere, og selvfølgelig geomatikere,  sier Håvard Tveite ved Seksjon for geomatikk.

Hver høst har rundt 250 studenter tatt kurset, og i 2019 ser antallet studenter ut til å passere 300. Tilsammen har 2500 studenter i fått innføring i GIS siden samarbeidet startet opp.  - Med 300 studenter som skal ha 50 timer med øvinger på datasal, kreves det en del logistikk, men takket være godt samarbeid, og hjelp av 10 studentassistenter går dette veldig bra, Terje Gobakken ved Seksjon for fornybar energi og skogvitenskap

- Tidligere hadde instituttene egne, delvis overlappende kurs, men så ble det altså etablert et samarbeid, forteller Gunnar Tenge ved Institutt for eiendom og juss.

Det er de samme lærerne som har vært med hele veien.  - Vi ser tydelige gevinster av samarbeidet. I tillegg til bedre utnyttelse av våre fagmiljøer, får vi som fagpersoner en fin arena for kompetanseutveksling og faglige diskusjoner på tvers av fakultetene, legger han til. Han mener også at det er utviklende for studentene å møtes fra flere studieprogram når de jobber med praktiske oppgaver.

I dag er det fakultetene LANDSAMMINA og Realtek som er partnere i innføringskurset GIS - praktisk introduksjon (LAD102)

 

Høres dette spennende ut? Les mer på kurset på programmsiden GIS - praktisk introduksjon (LAD102)

 

Published 29. august 2019 - 11:46 - Updated 16. september 2019 - 9:22