Beste underviser høst 2018

Postdoktor Vegard Nilsen ved Fakultet for realfag og teknologi gjør alt han kan for å unngå rene forelesninger. Grunnen er at han mener at undervisning er så mye mer enn bare å stå foran noen å snakke i 90 minutter. Han velger derfor metoder der han bryter opp undervisningstimene med eksempelvis oppgaver.

- Det å bryte opp timene med oppgaver hever kvaliteten på undervisningen, sier Nilsen.  

Noe studentene også vet å sette pris på er Nilsens klare mål om å gjøre studentene klare for yrkeslivet. Nilsen underviser i THT300.

- Det er her på universitet de har sjansen til å lære det grunnleggende og få den virkelig gode bakgrunnen for det de skal gjøre siden.

En god undervisningstime er når Nilsen først introduserer et tema eller en problemstilling slik at studentene aktivt kan arbeide med denne i undervisningstimen. Da øker læringen og studentene kan få hjelp.

- Jeg praktiserer også åpen kontordør når som helst, og svarer på epost så raskt som mulig. Det er studentene veldig fornøyde med.

NMBU-studentene som har gitt Nilsen utmerkelsen beste underviser høst 2018 har satt særlig stor pris at han er tilgjengelig for studentene hele tiden. I sine tilbakemeldinger opplever studentene at Nilsen svarer og tar seg tid også utenom undervisningstimene.

Nilsen fikk 25 000 kroner av NMBU for sin innsats for bedre læring i forbindelse med Immatrikuleringen. 

Published 19. august 2019 - 10:01 - Updated 20. juli 2021 - 14:33