Samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling mellom NMBU og videregående skoler

RealTek og AFK har etablert fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune fra høsten 2017 til høsten 2021. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og læererutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier AFK og skoleledelsen, lærere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av læererutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bæerekraftig utvikling.

Les mer om ideene som førte til dette prosjektet i denne artikkelen og hvordan samarbeidet utspiller seg på en av skolene, Ski Vgs., i form av deres prosjekt TUBU - tverrfaglig prosjekt for bærekraftig utvikling. 

Published 22. mars 2019 - 15:51 - Updated 22. mars 2019 - 15:51