Lektorstudenter fra NMBU møter lektorstudenter fra UiO

Fredag 8. mars møtte 3. års lektorstudenter på UiO våre 2. og 3. års lektorstudenter på NMBU. Opplegget gikk over en halv dag og var et samarbeid mellom MN-fakultetet ved UiO og REALTEK og ble gjennomført her på Ås. Temaene som ble diskutert under seminaret var lektoridentitet, hva som må til for å være en god realfagslærer og kommunikasjon i og utenfor klasserommet. Tilbakemeldingene fra studentene var veldig positive.

Les mer om besøket i bloggen til prodekan ved MN-fakultetet, Solveig Kristensen.

Published 15. mars 2019 - 14:03 - Updated 15. mars 2019 - 14:03