REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

Når egenskaper som vil kreves av fremtidens arbeidsmarked diskuteres er det ofte to egenskaper som blir fremhevet som spesielt viktige, matematikk og programmering, og kanskje sammenhengen mellom de to. Dette prosjektet, kalt PRIME, tar mål av seg til å gi elever som tar realfagsmatematikkursene R1 og R2 en basalkunnskap om programmering, hvordan programmering kan brukes til å løse matematiske problemer, og mest sentralt, gi elevene en bedre forståelse av matematikk.

Oslo kommune ved Utdanningsetaten samarbeider med REALTEK – NMBU om forskningsprosjektet, som er delfinansiert av Norges forskningsråd gjennom ordningen Offentlig sektor PH.D. Veiledere er førsteamanuensis Margrethe Naalsund og biveileder førsteamanuensis Ulf Indahl.

Press Run to Increase Mathematical Expertise (PRIME)

Published 4. desember 2018 - 8:29 - Updated 4. desember 2018 - 8:34