Klimaendringer og sykdommer båret av mygg

I artikkelen "Klimaendringer og vektorbårne sykdommer", som forsker Hans J. Overgaard har skrevet for Cicero- senter for klimaforskning, gis en oversikt over hvordan malaria og dengue påvirkes av klimaendringer og hvordan interessen til disse to sykdommene har endret seg i viktige internasjonale politiske dokumenter. 

 

Published 13. september 2018 - 11:27 - Updated 20. juli 2021 - 13:00