Lærerutdanningen ved NMBU etablerer universitetsskolesamarbeid med fire videregående skoler i Akershus-området

Målet med universitetsskoleprosjektet er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og lærerutdanningen ved NMBU. For å drive dette arbeidet fremover har nå Ingrid Eikeland blitt tilsatt som koordinator. Med Ingrid sin hjelp skal det i løpet av de fire neste årene etableres et tettere sammarbeid mellom NMBU, skoleeier AFK og skoleledelsen, lærere og elever ved de fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanningen og undervisning i skolene innnen utdanning for bærekraftig utvikling. Universitetsskolene består av fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås. 

Published 11. juni 2018 - 13:31 - Updated 27. mars 2020 - 9:33