Nytt vannsenter ved NMBU får millionbevilgning i revidert nasjonalbudsjett

Vann- og avløpssystemet har akutt behov for oppgradering. Nå kommer oppstartsmidler til et nasjonalt kompetansesenter på NMBU.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) lanserte nyheten på NMBU tirsdag.

- Vannforsyningen er en livsnerve i samfunnet vårt. Regjeringens bevilgning er avgjørende for å få fortgang i fornyingen av norsk vannforsyning, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit fra feiringen av de gode nyhetene.

Foto
Håkon Sparre

Noe av bakgrunnen for senteret er som følger:

  • I Norge har vi nok vann, og vi har godt vann. Derimot står det svært dårlig til med vannledningene. Vi har akutt behov for å fornøye rør tilsvarende distansen sju ganger rundt ekvator.
  • Vi kan ikke grave opp alle rørene. Det er for kostbart og tar for lang tid. En løsning er den såkalte «no dig-teknologien», som går ut på å føre nye rør inn i de gamle. En annen løsning kan være å videreutvikle teknologi for mer lokale kretsløp i desentraliserte vannsystemer.

Ledningsnettet forvitrer

Stadig flere blir syke pga forfall i ledningsnettet, skrev Teknisk Ukeblad i fjor. Ledningsnettet må fornyes, og det må gå mye fortere enn i dag.

Både bransjeforeningen Norsk Vann og Rådgivende Ingeniørers Forening har ropt varsku. Tall fra Norsk Vann viser at kun 310 kilometer vannledninger fornyes hvert år, dette må økes til 540 kilometer om vi skal klare å ta igjen etterslepet eller forfallet, innen 2040, skrev TU.

Oppstart i fjor

Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2017 2,5 mill. kroner til senteret over kunnskapsdepartementets budsjett, til oppstartsaktiviteter. 

Et interimstyre bestående av av ulike samarbeidspartnere har ledet oppstartsfasen. Sigurd Grande fra Vann- og avløpsetaten i Oslo ledet gruppen. Et grunndesign for senteret er allerede utredet (se figur) men mye skal fortsatt falle på plass før man kan stikke spaden i jorden. 

 

 

Først må det reviderte budsjettet vedtas. Når finansiering av selve utbyggingen er på plass skal det etableres en organisasjons- og eiermodell og man vil foreta en foreløpig prosjektering for å legge til rette for en trinnvis utbygging.

- Ved NMBU er vi veldig glade for at valget av NMBU som vert for dette nye kompetansesenteret. Og vi er utrolig stolte over å få bidra til å løse denne utfordringen sammen med aktørene på feltet, sier Sundli Tveit, og fortsetter:

- Dette et nasjonalt senter. Det betyr at universiteter, virksomheter og bedrifter fra hele landet er med i samarbeidet. Samarbeid av denne typen er veldig viktig for NMBU fordi det bidrar til å løfte våre egne fagmiljøer. Og det er slik vi best løser både store samfunnsutfordringer og faglige utfordringer samtidig.

 

Flere vanningeniører trengs

Foreløpig mangler Norge nok kompetanse på denne teknologien, men NMBU har den beste kompetansen og vil videreutvikle den med det nye senteret. 

For å gjennomføre dette må flere vanningeniører utdannes, og det er allerede i dag knapphet på vanningeniører.

NMBU tilbyr et sivilingeniørstudie som kan bøte på dette.

Mange blide ansikter på NMBU da nyheten om bevilgningen til vannsenteret ble lansert. Fra venstre: Øystein Johnsen (prorektor forskning, NMBU), Yngve Wold (Norsk Vann), Jon Arne Engan (førsteamanuensis, Fakultet for realfag og teknologi NMBU), Arve Heistad (førsteamanuensis, Fakultet for realfag og teknologi NMBU), Sjur Tveite (prosjektsektretariatet Nasjonalt kompetansesenter for ledningsnett), Solve Sæbø (prorektor utdanning, NMBU), Iselin Nybø (Forsknings- og høyere utdanningsminister), Mari Sundli Tveit (NMBU-rektor), Toril Hofshagen (assisterende direktør i Norsk Vann), Anne Cathrine Gjærde (dekan ved Fakultet for realfag og teknologi NMBU), Sigurd Grande (avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune), Lars Atle Holm (administrasjonsdirektør NMBU).

Foto
Håkon Sparre

Published 9. mai 2018 - 7:46 - Updated 20. juli 2021 - 12:06