Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Målet er å peke ut noen få teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av annen generasjons biodrivstoff, ofte også omtalt som ‘avansert biodrivstoff’.
– Senteret vil ha et helhetlig perspektiv og forske på de ulike veivalgene langs hele verdikjeden fra biomasse til biodrivstoff og andre verdifulle produkter. Slik vil vi finne fram til de løsningene som er bærekraftige, både økonomisk og miljømessig, sier senterleder, Duncan Akporiaye fra SINTEF.

Kickoff-seminar for Bio4fuels ved NMBU i februar 2017.

Kickoff-seminar for Bio4fuels ved NMBU i februar 2017.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Norsk skog på tanken
Dagens drivstoff lages hovedsakelig av mais, sukkerrør eller oljevekster, som kan komme i konflikt med matproduksjon. I Bio4Fuels er målet å løse hvordan det kan produseres økonomisk og miljømessig bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket. Forskerne vil se hvordan slik biomasse kan utnyttes maksimalt og effektivt for å produsere ulike produkter.
– På NMBU har vi hatt flere forskningsgjennombrudd når det gjelder enzymteknologi for å bryte ned cellulose.  Dette vil vi bygge videre på når vi nå skal utvikle teknologi for å lage biodrivstoff fra gran. I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer, og sammen med våre industripartnere har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annen generasjon biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU.

Senterleder Duncan Akporiaye ved Bio4Fules.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Nye krav til biodrivstoff fra 2020
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2015 har utslippene økt med 25 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene. Norske politikere har vedtatt at det innen 2020 skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i konvensjonelt drivstoff. 8 prosent av totalen skal være annen generasjons biodrivstoff.
– Med innblandingskravet har norske myndigheter skapt det markedet vi trenger. Nå må forskning og næringsliv levere. Skal vi få det til, trengs det mer kunnskap, sier Hans Aasnæs i Umoe, som er en av næringspartnerne i Bio4Fuels.
– Gjennom Bio4Fuels vil vi skape en kunnskapsplattform til nytte for industri og samfunn. Målet er at de løsningene vi kommer fram til, blir kommersialisert, sier Akporiaye.

Published 9. February 2017 - 13:30 - Updated 14. juli 2021 - 11:49