Sju utvalgte forskertalenter

De utvalgte forskerne har sitt virke innenfor ulike fagfelt og har allerede utmerket seg faglig. Gjennom satsingen skal de få økt mulighet til å utvikle seg og bygge kompetanse, slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsmidler. Utvelgelsen er et ledd i NMBUs satsing Fremragende forskning og utdanning.

Her kan du bli bedre kjent med NMBUs 16 lovende talenter.

Published 25. januar 2017 - 14:31 - Updated 14. juli 2021 - 11:29