Vanningeniorer en mangelvare

Studentforeningen Aquaris markerte verdens toalettdag 19. november 2013
Studentforeningen Aquaris markerte verdens toalettdag 19. november 2013 Photo: Aquaris
Det er ikke alle som er klar over at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (tidligere UMB), ikke bare utdanner landbrukskandidater og biologer, men også sivilingeniører. Faktisk utgjør sivilingeniørene en av de raskest voksende faggruppene ved NMBU. Likevel blir det ikke utdannet nok sivilingeniører med spesialisering innen vann og avløp i forhold til det skrikende behovet i sektoren.

Denne utfordringen ønsker studentforeningen innen Vann- og Miljøteknikk, AquariÅs, ved NMBU å gjøre noe med. AquariÅs ble startet høsten 2010 med det formål å skape et godt studentmiljø på tvers av årskull, utvikle et faglig nettverk og oppfordre til en bredere kontakt med næringslivet.

- Vi ser at det er veldig stort behov for folk med vann- og avløpkunnskap samtidig som studenter faller fra midt i studiet. Vi har ikke råd til å miste noen, og derfor ønsker vi å bidra til rekruttering sier Erik Olav Wroldsen, NMBU-masterstudent og styremedlem i AquariÅs.

Gode grunner til å bli vanningeniør
- Det er mange gode grunner til å bli sivilingeniør innen vann- og miljøteknikk, sier den engasjerte mastergradsstudenten. - En viktig grunn er at studiet åpner opp for allsidige, spennende og meningsfulle oppgaver. Problemstillingene knyttet til vann angår alle mennesker og representerer noen av de viktigste miljøutfordringene verden står overfor.

- Vann er både livsviktig og livsfarlig hvis ikke behandlet riktig, sier Wroldsen. Norge og resten av verden skriker etter folk som har peiling på vann og avløp. Verdens vannmangel er ett hett tema, samtidig må vi være klar over at det gode norske drikkevannet faktisk ikke er en selvfølge som vi kan regne med i overskuelig framtid.

Studentforening med sponsorer
Wroldsen forteller at ved siden av å rekruttere nye VA-ingeniører, er formålet med foreningen å bidra positivt til egen utdanning ved å sørge for en faglig og inkluderende studiehverdag. Foreningen ser det også som viktig å bygge gode relasjoner og nettverk mot næringslivet.

- Vi har i dag et fruktbart samarbeid med syv norske bedrifter, som blant annet sponser aktiviteter i foreningen vår, sier NMBU-studenten. – I året som gikk var vi en gruppe på 30 studenter som fikk støtte til å delta på en internasjonal vannkonferanse i Amsterdam, noe som var svært inspirerende både faglig og sosialt.

- Relasjonen til bedriftene gir en mulighet for bedriftene å bli kjent med framtidige arbeidstakere, og studentene mulighet til å orientere seg i forhold til vinklingen på utdanningen og valg av arbeidsgiver, sier Wroldsen. NMBU er godt i gang med planlegging av vårens student rekrutteringskampanjer rundt i landet. AquariÅs ønsker å bidra og tilbyr skolebesøk til interesserte skoler.

For mer detaljer, se artikkel i VVS-Aktuelt nr.1 2014

Published 8. April 2014 - 14:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:30