Matematikk

Institutt for matematikk har ansvaret for undervisningen av NMBUs matematikkemner. Instituttet, som ikke har et eget studieprogram, betjener alle studieprogrammene ved Realtek med matematisk kompetanse, særlig på undervisningssiden.

 Susanne Solem, Ole Løseth Elvetun og Bjørn Fredrik Nielsen forsker på teorien for partielle differensiallikninger og inverse problemer. Typiske anvendelsesområder er elektrokardiogram (EKG), mer generell hjertemodellering, elektroencefalografi (EEG), etc.

Geir Bogfjellmo, John Wyller og Arkadi Ponossov jobber med å videreutvikle den matematiske teorien for dynamiske systemer. Eksempler på anvendelser av dette arbeidet finner man blant annet i nevrovitenskap og i teorien for populasjonsdynamikk.

Published 7. April 2017 - 11:55 - Updated 4. januar 2022 - 15:19