Utenlandspraksis

Praksisopplæring i Tanzania er et tilbud til PPU og Lektorstudenter på sitt 4. studieår. Både de som går PPU innen realfag og naturbruk har mulighet for å søke på dette. Det gis informasjon om tilbudet tidlig på høsten og endelig utvelgelse skjer i siste samling før jul.

Oppholdet foregår i og rundt byen Morogoro som ligger ved foten av Ulugurufjellene i Morogoro-regionen i Tanzania, 5 timer vest for kystbyen, Dar es Salaam. Praksisskolene som studenter underviser på ligger hovedsakelig oppe i Ulugurufjellene.

Innhold og oppbygning

Oppholdet er på 5 uker, med 1 uke med reise og forberedelser og 4 uker praksisopplæring på en eller flere skoler. Praksisoppholdet vil gi et godt innblikk i både den Tanzanianske kulturen og skolesystemet.  Med denne praksisen vil man stå ovenfor flere utfordringer som man ikke vil finne på norske skoler. Men med disse utfordringene kommer også muligheter til å prøve undervisningsopplegg som ellers ville være vanskelige å gjennomføre i Norge.

Utvelgelse

Denne praksisen vil på flere måter kreve mer av en student enn en vanlig praksis i Norge. Det er krav om at man allerede har gjennomført én praksisperiode med gode tilbakemeldinger. Dette, i tillegg til begrenset antall med plasser, fører til en seleksjonsprosess med intervjuer der de best egnede studentene får tilbud om å dra.

Published 28. February 2019 - 11:33 - Updated 6. mars 2019 - 10:06