Praksisopplæring

Informasjonen er først og fremst rettet mot skoler og andre utdanningsinstitusjonen som tar i mot praksisstudenter, men inneholder også informasjon for ansatte på lærerutdanningen og studenten selv.

Praksisopplæring fordelt på emner

Praksisopplæring er en egen del av lærerstudiet og består av et eller flere emner. Det skal også være arena for å binde sammen studentenes læring innen pedagogikk, fagdidaktikk og yrkesdidaktikk.

Praksisopplæring i utlandet

NMB tilbyr utenlandspraksis for både lektor- og PPU-studenter. Vi har et fast praksisopplegg i Tanzania, men det er også muligheter for å søke om å dra til andre land for å gjennomføre praksis på skoler der. Praksisopplæring i utlandet gjennomføres i vårsemesteret og et krav for å reise, uavhengig av destinasjon, er at man allerede har gjennomført en praksisperiode med gode tilbakemeldinger.

 

Published 8. April 2014 - 14:44 - Updated 1. november 2021 - 15:03