Publikasjoner

Godager, Linda Helèn; Fjellheim, Siri; Sandve, Simen Rød. Studentaktive læringsformer i høyere utdanning - i emner med stort antall studenter. Nordic Journal of STEM Education 2022 ;Volum 6.(1), NMBU.

Antonsen, S., Godager, L., Jensen, L. og Yngve Stenstrøm. Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter. UNIPED 2022 s. 153-164, OSLOMET, NMBU.

Bentham, H., Sinnes, A. T., & Gjøtterud, S. (2014). Teacher Educators’ competency development priorities: barriers and avenues to Higher Education for Sustainable Development. International Journal for Critical Education Policy Studies, 12(1), 321-360.  

Bentham, H., Sinnes, A. T., & Gjøtterud, S. M. (2015). Teacher Education for Sustainable Development System: An Institutional Responsibility. International Journal of Higher Education, 4(4), 158-177. https://doi.org/https://doi.org/10.5430/ijhe.v4n4p158  

Gjøtterud, S. (2009). Love and Critique in guiding student teachers. Educational Journal of Living Theories EJOLTS, 2(1), 68 - 95. http://EJOLTS.net  

Gjøtterud, S. (2011). Utvikling av veiledningsmøter i praktisk-pedagogisk utdanning. Aksjonsforskning i lærerutdanneres praksis. Doktorgradsavhandling Universitetet for Miljø og Biovitenskap.].  

Gjøtterud, S. (2020). Forskning i egen undervisningspraksis i høyere utdanning. In H. Gjøtterud, Husebø, Jensen (Ed.), Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster. Cappelen Damm Akademisk.  

Gjøtterud, S., & Ahmad, A. K. (2018). Transformative Power of Cross-Cultural PhD Supervision. International Journal of Doctoral Studies, 13, 441-456. https://doi.org/10.28945/4140  

Gjøtterud, S., & Krogh, E. (2012). Action research as an approach to professional and organizational development in teacher education. Action Researcher in Education(3), 66-83. http://www.actionresearch.gr/i3p4  

Gjøtterud, S., & Strangstadstuen, S. (2013). Oppgaveveiledning i lærerutdanningen - en strategi for utvikling av lærerkompetanse. In L. G. Lingås & K.-R. Olsen (Eds.), Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk.  

Gjøtterud, S., Strangstadstuen, S., & Krogh, E. (2017). Strategier for samarbeidende aksjonsforskning i lærerutdanning. In S. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. H. Steen-Olsen, & E. Stjernestrøm (Eds.), Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold (pp. 187-207). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.17  

Godager, L. H., et al. (2021). Tilrettelegging for dybdelæring ved bruk av samarbeidslæring og hverandrevurdering-med 200 studenter. Nordic Journal of STEM Education 5(1). 

Holen, R., Ashwin, P., Maassen, P., & Stensaker, B. (2021) Student partnership: exploring the dynamics in and between different conceptualizations. Studies in Higher Education, 46(12), 2726-2737, https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1770717 

 

Jegstad, K. M., Gjøtterud, S. M., & Sinnes, A. T. (2017). Science teacher education for sustainable development: a case study of a residential field course in a Norwegian pre-service teacher education programme. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-16. https://doi.org/10.1080/14729679.2017.1374192  

Jegstad, K. M., Sinnes, A. T., & M., G. S. (2018). Science teacher education for sustainable development: from intensions to realisation. NoeDiNa, 14(4), 350-367. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5617/nordina.3263  

Kalungwizi, V. J., Krogh, E., Gjøtterud, S. M., & Mattee, A. (2020). Experiential strategies and learning in environmental education: lessons from a teacher training college in Tanzania. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 20(2), 95-110. https://doi.org/10.1080/14729679.2018.1555047  

Omholt, K. 2021. En tallerken til den 13. feen – Å gi næring til den kreative kraften i ens liv. I Haugen,  T. (red.): Overindividuelle kulturformer – Tradisjon og erfaring for barn og unge i  individualismens tidsalder. Oslo: Solum Bokvennen/Vidarforlaget. 24 s. 

Omholt, K. 2021. Overføring og motoverføring som ontologisk trøbbel i veiledning. I Larsen, A.S.,  Luten, G.S. & Ulla, B. (red.): Tillit, tenkning og trøbbel - Ontologiske, etiske og  kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk  Forlag20 s 

Omholt, K. 2019. Tying knots: Creating metaphors for interpersonal relationships.  Research in Art Education (3) s. 1-13. 13 s. 

Omholt, K. 2018. Farver som bare vil ud! Et kunstterapeutisk forløb. Tidsskrift for  psykoterapi (3) s. 42-53. 12 s. 

Omholt, K. 2017. Eventyrs handling og symboler som ledetråd i veiledning. I Jensen, M.S.,  Karlsen, T.J. & Luthen G.S. (red.): Veiledning og oppdagelse (s.141-162). Oslo: Gyldendal Akademisk. 22 s. 

Omholt, K. 2014. Relational Aesthetics and Education for Sustainable Development. In P.  Constantinou, P., Papadouris, N. & Hadjigeorgiou, A. (eds.): E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 9. Nicosia: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6. 12 s. 

Omholt, K. 2008. Det mytiske og poetiske språket i veiledning. Norsk pedagogisk tidsskrift  (3) s. 222-233. 12 s. 

Omholt, K. 2007. Kaos - rytme - form. Tre faser i forsknings- og skriveprosesser. Uniped (2)  27-37. 11 s.

Strangstadstuen, S., Hugo, A., & Nordby, M. (2017). Utviklingspartnere i møte med ulike skolebiotoper. I M. Postholm, T. Dahl, G. Engvik, E. J. Irgens, A. Normann, & A. Strømme, Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger (ss. 33 - 38). Oslo: Universitetsforlaget. 

Strangstadstuen, S. (2017 (a)). Veiledning og mangfold som støtte i studentstyrte aktiviteter. I M. S. Jensen, T. J. Karlsen, & G. S. Luthen, Veiledning og oppdagelse (ss. 92 - 112). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Strangstadstuen, S., & Iversen, E. (2012). Tospråklige lærerstudenter og skrivekamerater i PPU ved UMB. Ås: Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB. 

Strangstadstuen, S. (2011). Skrivekurs og skivegrupper på nett. I S. Gjøtterud, Utvikling av veiledningsmøter i praktisk-pedagogisk utdanning. Aksjonsforskning i lærerutdanneres praksis. (ss. 319-331). Ås: UMB. PhD-Thesis 2011: 30. 

Strangstadstuen, S., & Gjøtterud, S. (2007). Nettprat - å få tankene i sving, alene og sammen. I S. Matre, & T. L. Hoel, Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgere utdanning (ss. 68 - 78). Trondheim: Tapir akademisk forlag. 

Strangstadstuen, S., & Gjøtterud, S. (2003, 1/2003). Synkron nettsamling - et artig prosjekt. SOFFs skriftserie. Læring i dialog på nettet, ss. 35- 48. 

Strangstadstuen, S., & Lefdal, H. (Regissører). (1999). Pedagogikkens historie i landbruksopplæringa [Film]. NLH, Ås. 

 

Published 3. januar 2022 - 15:58 - Updated 21. september 2022 - 13:24