UH-pedagogikk

Gjennom våre tilbud innen UH-pedagogikk får ansatte ved NMBU tilbud om kompetanseutvikling i undervisning, veiledning og forskning knyttet til sin virksomhet som lærere ved universitetet. Vi gjennomfører kurs og seminarer, har forskning og prosjekter og driver rådgivning innen området.
 
KURS: 

  • Veiledningspedagogikk
    ILU tilbyr kurs i veiledningspedagogikk for lærere i skolen. Opplæring i veiledning knyttes til den aktuelle målgruppen og denne virksomhetens mål, lover og planverk. 
  • Universitetspedagogikk
    ILU har ansvar for universitets- og høyskolepedagogikken ved NMBU i samarbeid med Læringssenteret. Vi tilbyr basiskurs i UH-pedagogikk for vitenskapelig ansatte og for teknisk- og administrativt ansatte, og kurs i veiledning av master- og PhD-studenter.  ILU deltar i utviklingsarbeid av utdanningsfaglig kvalitet ved universitetet.

FORSKNING:

PUBLIKASJONER:

Publikasjoner fra ILU innen UH-ped og veiledningsped  

Published 19. April 2021 - 15:19 - Updated 30. september 2022 - 9:00