Skolene

 

 

FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE

Skolens rektor

Brit Marie Helle

Skolens koordinator 

Katrine Husby

Frogn videregående skole har vært universitetsskole siden 2018, og ligger en kort busstur unna NMBU.

Skolen har rundt 700 elever fordelt på programmene Studiespesialisering, Idrett, Business og Salg, service og reiseliv. I tillegg har vi påbygging til generell studiekompetanse og opplæring for voksne.

Frogn vgs har 4 satsningsområder; bærekraft, samfunnsengasjement, læringsmiljø og livsmestring. Dette preger all undervisning og prosjekter som drives på skolen og ungdomsbedriftene våre har bærekraft i sin forretningsmodell. Skolen har tverrfaglige prosjektperioder forankret i skolens satsningsområder og der kommunikasjon og samarbeid står sentralt. I tillegg utvikler skolen induksjonsprogram for nyutdannede nytilsatte, profesjonelle lærerfellesskap og søker en helskole-tilnærming. Som en del av fagopplæringen får elevene ved Frogn vgs være med på ulike aktiviteter på NMBU. 

Skolen er både FN-skole og miljøfyrtårn-sertifisert og har lærerspesialister i både norsk og veiledning.

Forskere og masterstudenter ved NMBU samarbeider med skolen på følgende områder:

 • Utvikler og fremmer tverrfaglige prosjekter
 • Styrker og videreutvikler utdanning for bærekraftig utvikling
 • Bidrar til forskning om elevenes læring
 • Bidrar til praksisutdanning av lektorstudenter

 

ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Synnøve Aas Gulvik

Skolens koordinator

Malin Berglund

Ås videregående skole er en stor kombinert skole med ca. 1400 elever fordelt på utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag, Helse- og oppvekstfag, Håndverk, design og produktutvikling og International Baccalaureta.

Skolen har et mangfoldig læringsfellesskap som legger vekt på at alle elever skal trives og ha et godt læringsutbytte. Bærekraftig utvikling er ett av områdene skolen jobber spesielt mye med, og som er godt integrert i undervisningen både i hvert enkelt fag og på tvers av fag.

Som en del av fagopplæringen får elevene ved Ås vgs være med på ulike aktiviteter på skolen og ute i lokalmiljøet, blant annet på NMBU. Skolen samarbeider med NMBU om å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg for elevene. Skolens elever har også mulighet til å ta begynnerkursene i matematikk og kjemi ved NMBU mens de er videregåendeelever.

Mange studenter ved NMBUs lærerutdanning har praksis på Ås vgs, og masterstudenter skriver oppgaver med fokus på deres praksis.

Samarbeidet med NMBU er inspirerende og nyttig for både elever og lærere.

 

SKI VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Hege Britt Johnsen

Skolens koordinator

Snorre Nordal

 

Ski videregående skole har vært universitetsskole siden høsten 2017. Vi har rundt 800 elever, fordelt på utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Musikk, dans, drama. Vi har også voksenopplæring og innføringsklasser for minoritetsspråklige.

Ski videregående skole er et tradisjonsrikt lærested, som er kjent for å ha et høyt faglig nivå og ambisiøse elever. Samtidig er vi som organisasjon opptatte av å være i stadig utvikling, for å best mulig kunne forberede elevene våre til å bli endringsagenter i en omskiftelig verden.

Vår visjon er at vi skal være

 • Reflekterte og handlekraftige
  • Fordi vi utdanner elever som skal forandre verden
 • Skapende og ambisiøse
  • Fordi utvikling fordrer kreativitet
 • Nysgjerrige og inkluderende
  • Fordi vi alltid kan lære av hverandre, både faglig og sosialt

Ski videregående skole har i mange år vært praksisskole for lektorstudenter og PPU-kandidater fra NMBU, og vi samarbeider tett med forskningsmiljøene ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap i utviklingen av nye prosjekter og initiativer knyttet til Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) og tverrfaglig dybdelæring.

I 2019 fikk Ski videregående skole Utdanningsforbundets Klimapris for arbeidet med tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Sammen med de andre universitetsskolene har vi siden 2020 vært på prosjektet Whole School Approach to sustainable development (WSA). Inspirert av Globala Gymnasiet i Stockholm åpner skolen 2023 plusstilbudet Bærekraftlinja innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram, med fokus på tverrfaglig ekskursjonsbasert undervisning utviklet i samarbeid med eksterne partnere.

 

 

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Per Corneliussen

Skolens koordinatorer

Linn Gjellesvik Andresen

Berit Eilin Ørjasæter

Hvam videregående skole er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor å naturbruk. Skolen ligger i Nes kommune i tidligere Akershus, nå Viken. I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. Tilbud om naturbruk med realfag, fordypning i energi- og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet for spesiell studiekompetanse. Hvam videregående skole tilbyr et svært godt skolemiljø og oppdatert utstyrsnivå. Skolen ligger i et vakkert kulturlandskap med fritt utsyn til alle kanter. 


Hvam videregående skole har i dag ca. 500 elevplasser og 130 ansatte. I tillegg har skolen har eget internat med plass til 94 elever. Skolen besitter i tillegg en jordbrukseiendom på 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog, et parkområde på ca 100 dekar, samt en egen 9-hulls golfbane, som benyttes i opplæringen og for allmennheten. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam videregående skole flere fagskoletilbud innen naturbruk

Skolen har fokus på bærekraft i drift og skole, er Universitetsskole knyttet til NMBU og Miljøfyrtårnsertifisert.

Relatert innhold
På bærtur for bærekraft

På bærtur for bærekraft

Har du noen gang lagt merke til de mange mørkelilla aroniabærene som henger
igjen på prydbuskene etter at fuglene har forsynt seg med dem? Eller de mange eplene som faller til bakken og råtner?

FoU-midler tildelt til universitetsskoler ved NMBU

FoU-midler tildelt til universitetsskoler ved NMBU

Programmering for bærekraft, kunnskapshage, redesign, og bærekraftig kantinedrift er blant noe av det som står på prosjektagendaen når de tre universitetsskolene Frogn vgs, Ski vgs og Ås vgs i samarbeid med forskere fra ILU fikk innvilget søknad om FoU-midler som ble utlyst av Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) i høst.

Koordinatorstillinger etablert på universitetsskoler

Koordinatorstillinger etablert på universitetsskoler

Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) er et samarbeid mellom lærerutdanningen, Viken (tidligere Akershus) Fylkeskommune og fire videregående skoler. Målet med samarbeidet er å utvikle praksisen rundt utdanning for bærekraftig utvikling i skolene og i lærerutdanningen. For å forankre dette arbeidet ved de ulike skolene, ble det i løpet av høsten 2018 etablert koordinatorstillinger ved hver av de fire skolene.

Published 2. February 2021 - 14:42 - Updated 28. February 2023 - 15:54