Skolene

 

 

FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE

Skolens rektor

Line Pernille Herje Haga

Skolens koordinator 

Siv Paus Brovold

Frogn videregående skole har vært universitetsskole siden 2018, og ligger en kort busstur unna NMBU.

Skolen har rundt 700 elever fordelt på programmene Studiespesialisering, Idrett, Business og Salg, service og reiseliv. I tillegg har vi påbygging til generell studiekompetanse og opplæring for voksne.

Frogn Vgs har 4 satsningsområder; bærekraft, samfunnsengasjement, læringsmiljø og livsmestring. Disse satsningene preger all undervisning og prosjekter som drives på skolen og ungdomsbedriftene våre har alle bærekraft i sin forretningsmodell. Skolen har startet opp utforskerklasser på vg1, en pilotordning for fremtidens skole med tverrfaglige prosjektperioder gjennom året, der kommunikasjon og samarbeid står sentralt. I tillegg utvikler skolen induksjonsprogram for nyutdannede nytilsatte, profesjonelle lærerfellesskap og søker en helskole-tilnærming.

Skolen er både FN-skole og miljøfyrtårn-sertifisert og har lærerspesialister i både norsk og veiledning.

Frogn vgs samarbeider med forskere og masterstudenter ved NMBU på følgende områder:

 • Utvikler og fremmer tverrfaglige prosjekter
 • Styrker og videreutvikler utdanning for bærekraftig utvikling
 • Bidrar til forskning om elevenes læring
 • Bidrar til praksisutdanning av lektorstudenter

 

ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Synnøve Aas Gulvik

Skolens koordinator

Ellen Moksnes Semb

Ås videregående skole er en stor kombinert skole med ca. 1400 elever fordelt på utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag, Helse- og oppvekstfag, Håndverk, design og produktutvikling og International Baccalaureta.

Skolen har et mangfoldig læringsfellesskap som legger vekt på at alle elever skal trives og ha et godt læringsutbytte. Bærekraftig utvikling er ett av områdene skolen jobber spesielt mye med, og som er godt integrert i undervisningen både i hvert enkelt fag og på tvers av fag.

Som en del av fagopplæringen får elevene ved Ås vgs være med på ulike aktiviteter på skolen og ute i lokalmiljøet, blant annet på NMBU. Skolen samarbeider med NMBU om å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg for elevene. Skolens elever har også mulighet til å ta begynnerkursene i matematikk og kjemi ved NMBU mens de er videregåendeelever.

Mange studenter ved NMBUs lærerutdanning har praksis på Ås vgs, og masterstudenter skriver oppgaver med fokus på deres praksis.

Samarbeidet med NMBU er inspirerende og nyttig for både elever og lærere.

 

SKI VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Hege Britt Johnsen

Skolens koordinator

Snorre Nordal

 

Ski videregående skole har vært universitetsskole siden høsten 2017. Vi har rundt 800 elever, fordelt på utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Musikk, dans, drama. Vi har også voksenopplæring og innføringsklasser for minoritetsspråklige.

Ski videregående skole er et tradisjonsrikt lærested, som er kjent for å ha et høyt faglig nivå og ambisiøse elever. Samtidig er vi som organisasjon opptatte av å være i stadig utvikling, for å best mulig kunne forberede elevene våre til å bli endringsagenter i en omskiftelig verden.

Vår visjon er at vi skal være

 • Reflekterte og handlekraftige
  • Fordi vi utdanner elever som skal forandre verden
 • Skapende og ambisiøse
  • Fordi utvikling fordrer kreativitet
 • Nysgjerrige og inkluderende
  • Fordi vi alltid kan lære av hverandre, både faglig og sosialt

Ski videregående skole har i mange år vært praksisskole for lektorstudenter og PPU-kandidater fra NMBU, og vi samarbeider tett med forskningsmiljøene ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap i utviklingen av nye prosjekter og initiativer knyttet til Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) og tverrfaglig dybdelæring.

I 2019 fikk Ski videregående skole Utdanningsforbundets Klimapris for arbeidet med tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

 

 

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE

 

Skolens rektor

Per Corneliussen

Skolens koordinatorer

Linn Gjellesvik Andresen

Berit Eilin Ørjasæter

Hvam videregående skole er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor å naturbruk. Skolen ligger i Nes kommune i tidligere Akershus, nå Viken. I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. De nye tilbudene i energi- og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet for spesiell studiekompetanse. Hvam videregående skole tilbyr et svært godt skolemiljø og oppdatert utstyrsnivå. Skolen ligger i et vakkert kulturlandskap med fritt utsyn til alle kanter. 


Hvam videregående skole har i dag ca 530 elevplasser og 140 ansatte, og et eget internat med plass til 90 elever. Skolen besitter i tillegg en jordbrukseiendom på 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog, et parkområde på ca 100 dekar, samt en egen 9-hulls golfbane, som benyttes i opplæringen og for allmennheten. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam videregående skole flere fagskoletilbud innen naturbruk

Skolen har fokus på bærekraftig utvikling, er Universitetsskole knyttet til NMBU og Miljøfyrtårnsertifisert.

Relatert innhold
På bærtur for bærekraft

På bærtur for bærekraft

Har du noen gang lagt merke til de mange mørkelilla aroniabærene som henger
igjen på prydbuskene etter at fuglene har forsynt seg med dem? Eller de mange eplene som faller til bakken og råtner?

FoU-midler tildelt til universitetsskoler ved NMBU

FoU-midler tildelt til universitetsskoler ved NMBU

Programmering for bærekraft, kunnskapshage, redesign, og bærekraftig kantinedrift er blant noe av det som står på prosjektagendaen når de tre universitetsskolene Frogn vgs, Ski vgs og Ås vgs i samarbeid med forskere fra ILU fikk innvilget søknad om FoU-midler som ble utlyst av Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) i høst.

Koordinatorstillinger etablert på universitetsskoler

Koordinatorstillinger etablert på universitetsskoler

Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) er et samarbeid mellom lærerutdanningen, Akershus Fylkeskommune og fire videregående skoler. Målet med samarbeidet er å utvikle praksisen rundt utdanning for bærekraftig utvikling i skolene og i lærerutdanningen. For å forankre dette arbeidet ved de ulike skolene, ble det i løpet av høsten 2018 blitt etablert koordinatorstillinger ved hver av de fire skolene.

Published 2. February 2021 - 14:42 - Updated 20. august 2021 - 10:48