Om samarbeidet

REALTEK og Viken fylkeskommune (tidligere AFK) har etablert fire universitetsskoler i Viken fylkeskommune fra høsten 2017 til våren 2022. De fire universitetsskolene er Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. Målet med universitetsskoleordningen er et gjensidig forpliktende samarbeid med de aktuelle skolene og lærerutdanningen ved NMBU. Det etableres et tettere samarbeid mellom NMBU, skoleeier Viken fylkeskommune og skoleledelsen, lærere og elever ved disse fire universitetsskolene, med vekt på forskning og utvikling av lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling. Partnerskapet ble forlenget for tre nye år høsten 2022, frem til 2025.

For mer informasjon, gå til underveisevalueringa fra prosjektet, høsten 2020.

 

 MEDVIRKENDE

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Siv Paus Brovold

Prosjektkoordinator, Universitetsskoleprosjektet

Birgitte Bjønness

Prosjektleder, UBU i praksis

Hans Erik Lefdal 

Instituttleder, Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE

Brit Marie HelleRektor

Katrine HusbyKoordinator

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE

Per CorneliussenRektor

Berit Eilin Ørjasæter, Koordinator

SKI VIDEREGÅENDE SKOLE

Hege Britt JohnsenRektor

Snorre NordalKoordinator

ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

Synnøve Aas GulvikRektor

Ane Brenna-ÅrvikKoordinator

Malin Berglund, Koordinator

VIKEN FYLKESKOMMUNE 

Anne Berge

 

 

Relatert innhold
Universitetsskoleprosjektets underveisvurdering

Universitetsskoleprosjektets underveisvurdering

Grønne dager, innovasjonscamp, tildeling av klimapris og besøk til Globala Gymnasiet i Stockholm er bare noen av mange aktiviteter som har funnet sted i Universitetsskoleprosjektet siden oppstarten i 2017. I underveisvurderingen kan du lese mer om disse og andre prosjekter som har foregått i universitetsskoleprosjektet i denne perioden.

Published 31. mars 2020 - 12:35 - Updated 28. February 2023 - 15:37