Forskningen

Utdanning for bærekraftig utvikling ('UBU i praksis')

Bærekraft

Det overordnede målet med ‘UBU i praksis’ er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

prosjekt

Om/Mål
Mål

I prosjektet "UBU i praksis" er det overordnede målet at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling kjennetegnes ved målet om å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanser hos elever. I "UBU i praksis" vil det derfor være fokus på å utforske hvordan skolen (elever, lærere, ledelse og andre kollegaer) kan utvikle et fokus på utdanning for bærekraftig utvikling på hele skolen. "UBU i praksis" vil også forske på hvordan erfaringene fra skolenes arbeid med UBU kan anvendes inn i lærerutdanningen for å utvikle en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling. "UBU i praksis" vil arbeide med fire universitetsskoler tilknyttet NMBU (Frogn, Ski, Ås og Hvam videregående skole).