Omtale UBU

Offentlig sektor PhD: Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspekti

Prosjektet har fått støtte til en OFFPHD på fornybar energi og bærekraft. Les mer om prosjektet til Øyvind Mathisen her.

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2019

Ski Videregående skole var blant vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2019. 

- Ski er et flott forbilde når alle skolene i Norge nå skal få nye læreplaner der bærekraftig utvikling er et sentralt tverrfaglig tema som skolene må jobbe med, heter det blant annet i juryens begrunnelser.

Når kan du kjøpe ny mobil med god samvittighet?

Det var et av spørsmålene førsteklassingene ved Ski vgs. måtte stille seg da de skulle gjøre et prosjektarbeid på tvers av fag.