Velkommen til konferansen 'Skolens rolle i et bærekraftig samfunn: Et helskole-perspektiv'

Målet med konferansen er å samle personer som er interessert i å fremme et helskoleperspektiv på utdanning for bærekraftig utvikling. Konferansen vil bestå av både faglige innlegg og praksiseksempler, i tillegg til at det legges opp til at deltakerene får dele erfaringer og tanker med hverandre. Konferansen er gratis. 

For mer informasjon og for å melde din interesse, se følgende side: Skolens rolle i et bærekraftig samfunn: Et helskole-perspektiv.

Published 8. February 2022 - 14:31 - Updated 8. February 2022 - 14:32