Universitetsskoleprosjektets underveisvurdering

På halvårsmøtet i februar, ble underveisvurdering av Universitetsskoleprosjektet godkjent.

Vurderingen omhandler hvordan samarbeidet mellom forskere fra NMBU og universitetsskolene har foregått, om fylkeskommunens oppfølging av prosjektet, om doktorgradsstipendiaters arbeid, tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling, miljøfyrtårnsertifisering og andre bærekraftsinitiativ som er gjort ved skolene. Du kan lese hele underveisvurderingen her:

Published 10. mai 2021 - 16:05 - Updated 10. mai 2021 - 16:05