Seminarrekke om bærekraft

Hensikten med seminarrekka er å koble forskningsfronter ved NMBU direkte til lærere ved den enkelte skole. Målet er at lærere skal få ny inspirasjon til faglig innhold og til å diskutere hvordan kunnskapen fra forskningsfronten kan brukes i undervisning. Seminarene vil holdes ca. en gang i måneden og inneholde foredrag og diskusjon/spørsmål.

Forskere ved NMBU vil holde foredrag om mange ulike temaer. Vi har allerede holdt seminar om bruk av RAS-anlegg og resirkulering av vann i forbindelse med oppdrettsanlegg med Håkon Hoel Olsen og Emma Charlott Andersson Nordbø har fortalt om bruk av GIS-verktøy for å undersøke om nærmiljøer er bærekraftige for folks helse. Kommende seminarer skal handle om forholdet mellom miljø, dyrs og menneskers felles helse med Yngvild Wasteson (15. april), og et annet om birøkt med Bjørn Dahle (6. mai). Seminarene er digitale på Teams og går fra kl. 15-16. Seminarene er gratis.

Målgruppa er i utgangspunktet ansatte i naturbruksskolene og skolene tilknytta NMBUs universitetsskoleprosjekt. Dog er det ingen ting i veien for at andre kan melde sin interesse.

 

Vil du vite mer og melde deg på ett eller flere av seminarene? Se Kalender for seminarrekka for framtidige og tidligere foredrag.

Du kan også ta kontakt med Elisabeth Iversen. Det er også mulig å melde seg på enkelte seminar gjennom Naturbruksskolenes forening i deres nyhetsbrev. 

Published 8. April 2021 - 8:30 - Updated 20. august 2021 - 10:55