Koordinatorstillinger etablert på universitetsskoler

Koordinatorene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetet og den enkelte skole. Koordinatorene i skolen og koordinator i Universitetsskoleprosjektet ved ILU møtes jevnlig for å drive erfaringsutveksling og koordinere samarbeidet videre. 

En oversikt over nåværende koordinatorer på de ulike skolene er vist til høyre.

 

 

Published 3. mai 2019 - 16:42 - Updated 21. April 2022 - 11:15