Universitetsskoler

Universitetsskoler ved NMBU

Universitetsskoleprosjektet
En helskoletilnærming til utdanning for bærekraft

En helskoletilnærming til utdanning for bærekraft

FN peker på utdanning som en nøkkel for å løse bærekraftsutfordringene vi står overfor. Hva betyr det for hvordan skolen skal utformes? En helskoletilnærming til utdanning for bærekraft kan være svaret. 

Velkommen til konferansen 'Skolens rolle i et bærekraftig samfunn: Et helskole-perspektiv'

Velkommen til konferansen 'Skolens rolle i et bærekraftig samfunn: Et helskole-perspektiv'

Den 2. juni arrangerer Universitetsskoleprosjektet konferansen 'Skolens rolle i et bærekraftig samfunn: Et helskole-perspektiv' på NMBU. 

Forskningsfronten - bærekraft og skole

Forskningsfronten - bærekraft og skole

Målet med seminarrekka er å løfte fram ulike perspektiver på bærekraft i et format som kan passe lærere og ansatte i skolen.    

Digitalt seminar: Bærekraftig husdyrproduksjon

Digitalt seminar: Bærekraftig husdyrproduksjon

1. september er det duket for ett nytt arrangement i seminarrekka om bærekraft. Denne gangen er temaet husdyrproduksjon.

Forskningsformidling av fordypningsprosjekt i naturfag

Forskningsformidling av fordypningsprosjekt i naturfag

Kan vertikalt landbruk fjerne CO2 fra atmosfæren? Er drikkevannet fra Gjersjøen rent? Og hvordan kan eddik og bakepulver fungere som rakettdrivstoff? Dette er blant forskningsspørsmålene elevene i 1STA og 1STB ved universitetsskolen Ski vgs har jobbet med gjennom et seksukers fordypningsprosjekt i naturfag. Resultatene er formidlet gjennom postere i samme format som brukes av forskere ved NMBU og de ti beste posterne vil også henges opp på universitetet. Disse kan du også lese mer om her.

Universitetsskoleprosjektet

Høsten 2017 inngikk NMBU og Viken fylkeskommune (tidligere Akershus Fylkeskommune) en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås. Målet med samarbeidet er å fremme utdanning for bærekraftig utvikling ved de ulike institusjonene. Forskergruppen UBU i praksis er tilknyttet prosjektet.

Kontaktinformasjon: