ENT3R

På ENT3R har vi flinke mentorer som ønsker å hjelpe elever med å nå sine faglige mål, og som ønsker å vekke interessen for realfag hos elever ved ungdomsskole og videregående trinn. ENT3R har hovedfokus på matematikk og andre realfag, men kan også hjelpe med andre fag!

Vi holder til på campus Ås (TF-kvartalet) fra mandag til torsdag fra klokken 17 - 19. Tilbudet er åpent for elever på ungdomsskole og videregående, og eventuelle privatister. Mentorene er studenter ved NMBU som studerer matematikk og andre realfag på et høyt nivå, er trygge i faget og gode formidlere. Du velger selv hva du ønsker å jobbe med i timene og mentorene er der for å hjelpe deg med det du trenger.

ENT3R realfagstrening er en nasjonal organisasjon som har avdelinger på alle de største universitetene og høyskolene i Norge. Vi er underlagt Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering (NSR), som også har andre tiltak som Rollemodell, Jenter og Teknologi og VelgRiktig. Avtalen mellom NSR og NMBU om ENT3R-prosjektet er inngått med Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Prosjektet organiseres og driftes av studenter, men har en UH-kontakt som fungerer som bindeledd til NMBU.

NSR er underlagt Kunnskapsdepartementet, og er statlig støttet, som betyr at ENT3R er gratis for alle som melder seg på.

Vi ønsker at så mange som mulig tar seg bruk av tilbudet vårt, og håper at du melder deg på her:

https://ent3r.no/aas/om-ent3r-as

Er du student ved NMBU og ønsker å bli mentor?

https://ent3r.no/aas/ledige-mentorstillinger

 

 

Published 22. mai 2014 - 13:31 - Updated 6. januar 2021 - 9:41