Realfag

Med lektorutdanning i realfag på NMBU får du både en mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag. Lektorstudiet kvalifiserer for å undervise i videregående skole og på ungdomstrinnet.  I menyen over finner du de forskjellige realfagene vi tilbyr.

Published 14. desember 2020 - 10:27 - Updated 29. mars 2021 - 10:59