Evalueringer

Dr. Jens Dolin, Københavns Universitet, ledet teamet som våren 2012 gjennomførte evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning og Lektorutdanning i realfag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Evalueringsrapporten er utarbeidet av et team bestående av

  • Dr. Jens Dolin, Københavns Universitet
  • Førsteamanuensis Arne Linløkken, Høgskolen i Hedmark
  • Lektor Elisabeth Tonheim, Asker Videregående Skole
  • Student Camilla Njølstad Bildeng, Universitetet i Oslo

Dessuten har lektor Niels Warring, Roskilde Universitet, gitt verdifulle kommentarer til rapporten.

Evalueringsteamet slår innledningsvis fast at de grunnleggende er imponert over kvaliteten og engasjementet i alle de aktiviteter de har møtt. Inntrykket av velfungerende utdanninger fremheves som en klangbunn for hele rapporten.

Hele rapporten i vedlegget under

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 11. mars 2018 - 0:07