Om ILU

Bygningen på bildet er Damgården, en sveitservilla fra 1899. Bygningen ble lenge brukt som bolig for ansatte på landbrukshøgskolen, og har blandt annet huset tidligere rektor Haakon Isaachsen. Damgården stod ferdig renovert våren 2017 og er i dag faglig hjem for institutt for lærerutdanning- og utdanningsvitenskap.