PPU kombinasjon

De som har undervisningskompetanse i et realfag samt kvalifiserer til opptak innen et programområde i naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger. I dette studiet har didaktikken et fokus på å utvikle et terrenggående naturfag som forstår naturprosessene som hele og anvender forståelsen i bærekraftig naturbruk og naturforvaltning. Det er egnet både for deg som vil undervise i naturbruk og naturfag. Les mer her

Fjellørret

Foto
Elisabeth Iversen

Published 5. januar 2021 - 10:08 - Updated 1. november 2021 - 9:39