Etterutdanning i naturbruk

 Dekomp Yrkesfag
Dekomp Yrkesfag kalles den nye etterutdanningsordninga innen yrkesfag. NMBU samarbeider både med enkeltskoler og i nettverk av skoler om kompetanseutvikling i naturbruk. 

Kompetansehevinga tar utgangspunkt i behov fra den enkelte skole/avdeling. Dette kan for eksempel være bærekraftig ungdomsbedrifter og entreprenørskap, fagfornyelsen, koblinger mellom programfag og fellesfag og tilpasning av opplæringa til en sammensatt elevgruppe 

Ordninga egner seg for skoler som ønsker kompetanseheving på egen skole og for hele eller deler av kollegiale. Dette gjelder både private og offentlige naturbruksskoler.

Sammen med NMBU vil da skolen søke fylkeskommunen som skoleeier om midler til å realisere kompetansehevinga. 

 

Les mer her

Rødrandkjuke

Foto
Elisabeth Iversen

Published 5. januar 2021 - 10:08 - Updated 1. november 2021 - 9:39