Ansatte på naturbruk

Linda Jolly
Jeg har min bakgrunn som lærer i hagebruk og biologi på ungdoms- og videregåendetrinn. Dette er viktig erfaringsgrunnlag i lærerutdanning i naturbruk og naturfag. Jeg holder kurs for lærere, bønder og andre som er interessert i sosial-pedagogiske prosjekter i naturbruk (f.eks. skolehager). Jeg er spesielt opptatt av matjord og hvordan vi kan bidra til klimaløsninger gjennom matproduksjon.

Linda Jolly

Foto
Bente Klevenberg

 

Aksel Hugo
 Jeg har naturforvaltningsutdanning fra NLH med en doktorgrad i pedagogikk. Som ansvarlig for kombinasjonsstudiet i lærerutdanningen arbeider jeg med å utvikle et naturnært og terrenggående naturfag som grunnlag for bærekraftig naturbruk og naturforvaltning.  Jeg har også oppgaver knyttet til mastergrads og doktorgradsutdanningene ved ILU og videreutdanningskurs i naturbruk.

Aksel Hugo

Foto
Privat

 

Jiri Vana Stigen 
Sammen med Linda Jolly holder jeg skolehagekurs i DEKOMP-ordningen som handler om opplæring i pedagogisk og praktisk bruk av skolehagen. Jeg er utdannet som økologisk gartner og har mastergrad i nordisk fra Masarykuniversitetet i Brno. Jeg har også jobbet som grønnsaksbonde og tømrer og i mange år som gartner på Geitmyra matkultursenter for barn. For tiden tar jeg PPU i naturbruk ved NMBU.

Jiri Vana Stigen

Foto
Privat

 

Erling Krogh
Fra 1999 har Sigrid Gjøtterud og jeg utviklet innholdet i yrkesdidaktikk i naturbruk ved praktisk pedagogisk utdanning på Ås. I samme periode har jeg hatt fagansvar for om lag 50 videreutdanningskurs på 10-15 stp. i skolehage, bruk av gården som læringsarena og kurs under yrkesfaglærerløftet. Jeg underviser i pedagogikk og yrkesdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning og veileder master- og doktorgradsstudenter.  De seinere årene har jeg deltatt i forskningsprosjekter om bruk av skolehage og gården som læringsarena i Tanzania og Nepal. I studietiden på landbrukshøgskolen brukte jeg vel så mye tid på å være tekstforfatter og skuespiller under UKA i Ås som å studere. Nå er jeg professor ved lærerutdanningen.

Erling Krogh

Foto
Privat

 

Martine Charlotte Liland
Jeg har en bachelor i Animal Science og er utdannet veterinær ved Nord universitet i Bodø og UVMP i Košice. Som praktiserende veterinær jobbet jeg med smådyr, frem til jeg tok praktisk pedagogisk utdannelse ved NMBU. Nå arbeider jeg på NMBU som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU). Her arbeider jeg med utvikling og gjennomføring av nye videreutdanningstilbud innen yrkesdidaktikk i naturbruk, gjennom strategien yrkesfaglærerløftet i regi av utdanningsdirektoratet. Jeg er også emneansvarlig i PPXP100, et innføringsemne i didaktikk og pedagogikk på lektorstudiet. I tillegg til dette, har jeg en fot innenfor praktisk pedagogisk utdannelse, der jeg arbeider med yrkesdidaktikk i naturbruk og fagdidaktikk i realfag.

 

Martine Liland

Foto
Privat

 

Elisabeth Iversen
Jeg er koordinator for Dekomp yrkesfag ordninga ved NMBU. Les mer om ordninga her. Videre arbeider jeg også med universitetsskoleprosjektet rundt bærekraftig utvikling. I tillegg samarbeider jeg med Vitenparken og Rovdyrsenteret på Koppang om etterutdanning av naturveiledere. Jeg har utdanna lærere i realfag og naturbruk siden 2012 og vært spesielt interessert i elev-aktiv undervisning, miljøbevisst medborgerskap og uteundervisning.
I 2018 fullførte jeg doktorgrad om uteundervisning i naturfag ved videregående skole.  Min bakgrunn er som naturforvalter fra UMB og Evenstad (Hihm). Jeg har spesialisert meg innenfor forvaltning av fisk og ferskvann. 

Jeg administrerer følgende gruppe på facebook: Uteundervisning i realfag i naturbruk (Søk på Facebook)

Elisabeth Iversen

Foto
Privat

Published 5. januar 2021 - 10:05 - Updated 29. mars 2021 - 10:59