Eksperter

Nedenfor finner du en oversikt over våre ansatte og deres arbeids- og ekspertiseområder.

KFK-programmene i matematikk og naturfag.

Fysikk- og naturfagsdidaktikk. Scientific literacy, teknologiundervisning og klasseromsforskning.

Utdanning for bærekraftig utvikling, gården som pedagogisk ressurs, skolehager, kunstneriske arbeidsmåter i biologididaktikk

tbd

Yrkesopplæring i naturbruk, pedagogikk/læringsteori, Inn På Tunet, opplevelse av natur- og landskap/kroppsfenomenologi, lokalsamfunnsutvikling

Seksjonsleder. Veiledningspedagogikk, universitets- og høgskolepedagogikk, videreutdanning av lærere, lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, universitetsskoler.

Matematikkdidaktikk, videreutdanning av matematikklærere

Kunstpedagogikk og kunstterapi: Bruk av kunstneriske uttrykksformer i undervisning, veiledning, selvutvikling og terapi

Utdanning for bærekraftig utvikling.

Pedagogisk utviklingsarbeid, veiledning, mangfold i utdanning og skole, skrive- og responsgrupper.

Samspillet mellom kunst og naturvitenskap, fenomenbasert naturfagundervisning, agroøkologiske læringsprosesser, kvalitative forskningsmetoder.

Published 18. mai 2016 - 14:24 - Updated 13. januar 2023 - 10:26