UtVite-Modellen

UtVite-modellen er skrevet av leder for Naturfagssenteret Merethe Frøyland, Professor ved OsloMet Dagny Stuedahl og Adjunkt Victoria Sanberg. Merethe Frøiland sier dette om boken:

"Denne boka har blitt til gjennom et etter- og videreutdanningsprosjekt for vitensenteransatte på 30 studiepoeng vi gjennomførte i UtVite programmet. Gjennom studiet har deltakerne observert publikum i deler av utstillingen, gjort en analyse av observasjonene, diskutert redesign av utstillingen basert på observasjoner, gjennomført redesignen og observert publikum igjen. Dette har blitt UtVite-modellen - et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Denne modellen beskriver vi i håndboken, gir tips og råd for hvordan andre kan gjøre det og gir konkrete eksempler på våre erfaringer. Det har tatt sin tid å få produsert den, men nå er det i havn."

Boken kan lastes ned her.

Published 12. oktober 2018 - 9:39 - Updated 12. oktober 2018 - 9:40