Aktuelt

Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning for fremtiden

Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning for fremtiden

FNs 17 bærekraftsmål viser at for å lykkes med bærekraftig utvikling, må vi gjøre endringer i alle deler av samfunnet, også i skolen. Hvordan kan skolen hjelpe verden i en mer bærekraftig retning?

PhD-emne: Forskerens egen utvikling

PhD-emne: Forskerens egen utvikling

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap tilbyr våren 2023 PhD-emnet Forskerens egen utvikling.

Bærekraft i skolen mangler system

Bærekraft i skolen mangler system

Det blir ikke noe av hvis ikke læreren er ekstra interessert. Mangelen på et system gjør at videregående skoler ikke klarer å lære elevene om en bærekraftig utvikling.

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

Lærerutdanningene ved Realtek og søsteruniversitetet Czech University of Life Sciences Prague har signert en ny partnerskapsavtale.

 

– Involver elevene dine, respekter dem og vis omsorg!

– Involver elevene dine, respekter dem og vis omsorg!

Les hva lærerstudentene ved NMBU fikk høre nylig, da samisk utdanningshistorie og elevrådsbesøk fra prisvinnende Kuben videregående skole sto på planen.

Minneord Arnold Hofset

Minneord Arnold Hofset

"Flere mastergradsstudenter har hatt gleden av møte Arnold og skrevet mastergradsoppgaver om elever med stort læringspotensialet i realfagene. Det at elever skal få faglige utfordringer tilpasset deres nivå, samtidig som de tilhører et trygt læringsmiljø har vært sentralt i Arnolds engasjement."

Nytt phd-emne:Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk

Nytt phd-emne:Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap tilbyr i høst et phd-emne i  naturfag- og teknologididaktikk i samarbeid med NTNU.

Universitetsskoleprosjektet på studietur til Globala Gymnasiet i Stockholm

Universitetsskoleprosjektet på studietur til Globala Gymnasiet i Stockholm

Utdanning for bærekraftig utvikling på agendaen: Representantar frå Universitetsskoleprosjektet på tur til Stockholm for å besøke Globala Gymnasiet.

Veiledningspedagogikk høsten 2019

Veiledningspedagogikk høsten 2019

ILU tilbyr høsten 2019 veiledningspedagogikk for praksislærere og andre personer med veiledningsansvar. Det er første gang dette emnet (PPVE200) tilbys ved NMBU.

Samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling mellom NMBU og videregående skoler

Samarbeid om utdanning for bærekraftig utvikling mellom NMBU og videregående skoler

Videregående skoler i Akershus satser på utdanning for bærekraftig utvikling i samarbeid med NMBU. Høsten 2017 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

 

Lektorstudenter fra NMBU møter lektorstudenter fra UiO

Lektorstudenter fra NMBU møter lektorstudenter fra UiO

Lektorstudenter ved UiO og NMBU hadde tidligere denne måneden et seminar her på NMBU der et av målene var å skape en felles lektoridentitet blant studentene.

REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

REALTEK forsker på læring ved bruk av programmering i matematikk

Lektor ved Oslo Handelsgymnasium Morten Munthe er ph.d.-student ved Seksjon for læring og lærerutdanning – REALTEK der han forsker på elever som tar R1 og R2 ved å lære programmeringsspråket Python.

UtVite-Modellen

UtVite-Modellen

Utvite-programmet har nå publisert en håndbok om UtVite-modellen - Et utviklingsvertøy for redesign av vitensenter-utstillinger. Boken er open access og således tilgjengelig for alle.

Er det lurt å bare svømme etter?

Er det lurt å bare svømme etter?

I en kronikk i Forskerforum skriver Førsteamanuensis Gudrun Jonsdottir om lærerstudenter og lærerutdanningen sin rolle i utdanningen av disse studentene.  Gudrun sitt forskningfelt omfatter kritisk pedagogikk, med vekt på demokratiske og bærekraftige utfordringer, knyttet til elevers sosiale- og etniske bakgrunn og kjønn i norske klasserom.

Lærerutdanningen ved NMBU etablerer universitetsskolesamarbeid med fire videregående skoler i Akershus-området

Lærerutdanningen ved NMBU etablerer universitetsskolesamarbeid med fire videregående skoler i Akershus-området

RealTek inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune (AFK) som blandt annet omfattet et nytt universitetsskoleprosjekt. Ingrid Eikeland er nå tilsatt som koordinator for dette prosjektet og vil fungere som bindeledd mellom NMBU, AFK og de involverte skolene.

NMBUs lærerutdanning med i ny satsning på skolebasert kompetanseutvikling

NMBUs lærerutdanning med i ny satsning på skolebasert kompetanseutvikling

Regjeringen endrer modellen for etterutdanning av lærere. Nå skal skoleeiere inngå partnerskap med universitet- og høgskolesektoren og sammen søke om midler til utviklingsprosjekter.

Sanselig naturfagsundervisning

Sanselig naturfagsundervisning

Musikk åpner ørene mot naturen, sier komponist og forsker Edvin Østergaard.