Geomatikk

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi. Det kan innebære alt fra måling og innhenting av data, til visualisering, modellering og anvendelse.

Geomatikk kan anvendes til for eksempel å utvikle teknologiske løsninger som GPS-en på telefonen din, bygge satellitter som måler opp jordkloden helt ned til millimeteren og måter å måle endringer av isbreer og havnivå på.

Instituttets forskning og utdanningstilbud er spesialisert innen:

  • Geoinformatikk
  • Geodesi
  • Fjernmåling

 

 

Published 12. mai 2017 - 14:05 - Updated 12. januar 2023 - 13:31